Depunerea solemnă a JURĂMÂNTULUI

În ziua de 25 octombrie 2018, ora 10.00, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ceremonialul depunerii Jurământului solemn de către studenții anului I de studii.
Într-o atmosferă emoţionantă, plină de demnitate, un număr de 137 de studenţi, dintre care 61 de la Facultatea ,,Drept” şi 76 de studenţi de la Facultatea ,,Securitatea civilă și publică”, au depus Jurământul solemn al funcţionarului public cu statut special.
Festivitatea a fost deschisă de prorectorul Academiei ,,Ștefan cel Mare”, comisar principal, conferențiar universitar, doctor Valentin Chirița.
Tot platoul într-o unitate absolută a intonat Imnul Republicii Moldova și a salutat cu onoare Drapelul.
La acest eveniment au participat:
– dl Alexandru JIZDAN, ministru al afacerilor interne;
– dl Simion CARP, secretar general de stat al afacerilor interne;
– dl Alexandru PÎNZARI, șeful Inspectoratului General al Poliției.
– dl Mihai LAŞCU, preşedintele Sindicatului Ramural al Ministerului Afacerilor Interne „Demnitate”;
– reprezentații diferitor subdiviziuni specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, veterani ai organelor afacerilor interne.
– absolvenţi ai diferitor promoţii ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
– reprezentanţi ai altor ministere de forţă din Republica Moldova, corpul didactic al instituţiei, părinţi, prieteni şi alţi oaspeţi de onoare.
În discursul său ministrul Alexandru JIZDAN a îmbărbătat proaspeţii studenţi:
,,Este important pentru noi, toţi, să reuşiţi, ca ceea ce veţi învăţa în această Academie de mare prestigiu să se dovedească util în lupta noastră comună împotriva infractorilor, pentru a asigura stabilitatea în ţară şi siguranţa cetăţenilor, să aveţi sentimentul unui sprijin real, social şi politic, pentru ca activitatea Dumneavoastră într-un viitor apropiat să se desfăşoare în condiţii fireşti de siguranţă pentru viaţa voastră şi pentru integritatea voastră fizică”.
Totodată, în alocuţiunea sa dl Alexandru JIZDAN a menţionat că „momentul de astăzi, este un moment unic, care înseamnă, în mare măsură, bucuria împlinirii eforturilor prin rezultatul obţinut, alegerea unei cariere deosebite, plină de responsabilitate, un statut social de respect din partea tuturor membrilor societăţii. Aş vrea să mulţumesc, în mod special, corpului profesoral de excepţie de la Academia „Ştefan cel Mare”, care sunt apreciaţi în mod deosebit pentru calităţile lor”.