Depunerea Jurământului solemn în pragul sărbătorii profesionale „Ziua Poliţiei Naţionale”

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversare de la formarea Poliţiei Republicii Moldova şi în contextul sărbătorii profesionale „Ziua Poliţiei Naţionale”, conducerea, colectivul, Senatul universitar şi forul de veterani ai Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne vă adresează sincere felicitări.

Este ziua profesională a tuturor generaţiilor de apărători ai ordinei de drept care, necondiţionat, au promovat supremaţia legii în toate sferele vieţii sociale şi au respectat cu stricteţe Jurământul depus. Pe această cale manifestăm respect şi gratitudine pentru spiritul de abnegaţie al veteranilor poliției şi jertfa celor care cu preţul propriei vieţi au zidit fundamentul statului de drept.

Aducem recunoștință tuturor conaţionalilor care au păşit pe acest tărâm, lăsând o urmă proeminentă prin munca asiduă şi devotament, aducând aport în domeniul ocrotirii drepturilor constituţionale şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Cu acest prilej la 17 decembrie 2021, în cadrul instituţiei a avut loc Ceremonia de depunere a Jurământului solemn de către studenţii anului întâi.

Evenimentul a fost amplificat de prezenţa Ministrului Afacerilor Interne, doamnei Ana Revenco, conducerii Armelor din componenţa Ministerului Afacerilor Interne, rectoratului Academiei „Ştefan cel Mare” şi altor oaspeţi.

Festivitatea a fost inaugurată de prorectorul pentru personal şi educaţie, comisarul-şef Iulian Caţ, care a menţionat că: „Jurământul solemn este un ceremonial care vine din adâncul istoriei umane, impus prin sângele vărsat de strămoşi pentru acest pământ, respectat prin tradiţie seculară şi reglementat prin normă legală. Pe acest platou au jurat credinţă Patriei şi Poporului zeci de generaţii de apărători ai ordinei de drept – mii de colegi de-ai noştri care astăzi se află în diferite funcţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau în cadrul altor organe de aplicare a legii.”

Totodată, rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, comisarul-şef Dinu Ostavciuc, a salutat cordial oaspeţii prezenţi şi a apreciat curajul impetuos al tinerilor de a deveni o nouă generaţie de apărători ai ordinei de drept, care va veghea liniştea şi securitatea publică, dar şi va oferi servicii calitative, oportune şi eficiente societăţii de astăzi: „Întoarceţi o nouă filă în evoluţia dumneavoastră profesională, îmbrăcând haina legală a unui funcţionar public cu statut special, în toată amploare legii.”

În alocuţiunea sa, dna Ana Revenco a menţionat: „…Vă îndemn să investiţi timp şi resurse în formarea voastră ulterioară ca specialişti… Voi sunteți viitorul țării, iar noi suntem în anticiparea îmbogățirii familiei mari a afacerilor interne cu specialiști tineri și motivați pentru a contribui la dezvoltarea sistemului.”

Totodată, în ajunul frumoaselor sărbători de iarnă Academia „Ştefan cel Mare” urează ca atmosfera şi farmecul miresmat al Pomului de Crăciun să umple sufletele tuturor conaţionalilor cu bunăvoință și armonie, iar anul care vine să aducă bucurie, împlinire și voie bună!