Demararea proiectului Twinning „Reforma formării profesionale iniţiale şi continuă în sistemul poliţienesc din Republica Moldova” în Academia „Ştefan cel Mare”

Conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, rectorul dl Dinu Ostavciuc şi prorectorul pentru studii şi management al calităţii, dl Iurie Odagiu, au avut o întrevedere de lucru cu managerul rezident al proiectului în Republica Moldova, dl Tomas Bikmanas.
Proiectul Twinning „Reforma formării profesionale iniţiale şi continuă în sistemul poliţienesc din Republica Moldova” este parte componentă al suportului bugetar, acordat de Uniunea Europeană Ministerului afacerilor interne în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a poliţiei.
Componenta trei a Proiectului „Academia MAI modernizată în conformitate cu standardele UE şi internaţionale” prevede asistenţa experţilor europeni la schimbul de experienţa cu o serie de instituţii de instruire polițienească din statele UE, participarea angajaţilor Academiei la instruiri în domeniul managementului învățământului superior şi continuu, elaborarea strategiilor de dezvoltare instituţională, promovarea calităţii etc.
Începând cu 23 septembrie 2019 prima echipă de experţi UE vor vizita instituţia şi vor demara activităţile împreună cu angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare”.