Delegaţia UNICRI în vizită de lucru la Academia „Ştefan cel Mare”

Astăzi, 14 septembrie 2022, conducerea Academiei a avut o întrevedere oficială cu delegația Institutului Interregional de Cercetare a Criminalității și Justiției al Organizației Națiunilor Unite (UNICRI), condusă de Directorul adjunct, Leif Villadsen.

În cadrul discuţiilor oaspeţii s-au familiarizat cu procesul de instruiri al  studenţilor facultăţii, cât şi cursanţilor şi audienţilor programelor de formare iniţială şi continuă în domeniile: spălarea banilor, investigarea infracţiunilor cibernetice, traficul de fiinţe umane, traficul de droguri etc.

Rectorul Academiei, Dinu Ostavciuc, şi-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea pe domeniile discutate prin instruirea cadrelor didactice şi a formatorilor antrenaţi în procesul de studii precum şi oferirea de suport în ajustarea programelor de studii la noile realităţi, în contextul crizei existente în regiune.

În final părţile au convenit asupra continuării cooperării în vederea atingerii rezultatelor scontate.