Delegația Ministerului de Interne al Italiei în vizită de lucru la Academia „Ştefan cel Mare”

Astăzi, 16 iunie 2022, prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu a avut o întrevedere oficială cu factorii de decizie din cadrul Ministerului de Interne al Italiei, directorul Direcţiei relaţii publice internaţionale, Mauro Conte şi directorul Secţiei relaţii bilaterale, Marco Molinari a Departamentului Central pentru Serviciile Antidrog.

În cadrul discuţiilor oaspeţii s-au familiarizat cu procesul de studii pe segmentul investigării şi combaterii infracţiunilor legate de droguri.

Oficialii italieni  şi-au exprimat disponibilitatea de a organiza cursuri de instruire online în domeniul antidrog, pentru studenţii şi cadrul profesoral-didactic al instituţiei.

Este de menţionat faptul că părţile au convenit asupra continuării dialogului în vederea stabilirii unui parteneriat de colaborare în domeniul dat pentru preluarea celor mai bune practici internaţionale, care vor spori calitatea instruirii viitorilor funcţionari publici.