Datoria morală – pilon al educaţiei contemporane

La data de 23.11.2017, la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Datoria morală – pilon al educaţiei contemporane”, consacrată Zilei mondiale a filosofiei, organizată de către profesorii catedrei „Ştiinţe manageriale şi socio-umane” a Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică cu aportul studenţilor membri ai Cercului Ştiinţific Studenţesc „Academos”.
La conferinţă au participat conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, corpul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii Facultăţii Drept (buget, taxă).
Obiectivele propuse ale acestui eveniment au relevat implicarea activă a studenţilor în promovarea datoriei morale prin prisma educaţiei contemporane, în dezvoltarea filantropiei ca o valoare morală şi în transformarea filosofiei într-o ştiinţă accesibilă tuturor.
În activitatea conferinţei studenţeşti a fost evidenţiată importanţa datoriei morale ca pilon al educaţiei contemporane în formarea veritabililor profesionişti, intelectuali şi patrioţi ai Republicii Moldova.
Conferinţa a urmărit scopul creării unei educaţii morale şi filosofice a tinerei generaţii, care va deveni promotoarea noilor aspiraţii în societatea post-modernă.