Cursuri de instruire „Cercetarea la fața locului” şi „Activitatea de pază, control și acces”

În perioada 16-20 ianuarie 2023, în cadrul Departamentului Formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-au desfășurat cursurile de instruire „Cercetarea la fața locului” şi „Activitatea de pază, control și acces”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică ale IGP al MAI.

Instruirea a avut drept scop formarea şi dezvoltarea abilităților practice de planificare și efectuare a cercetării la fața locului, cunoașterea regulilor tactice de ridicare, fixare, ambalare, transportare și păstrare a diferitor categorii de urme, precum  şi monitorizarea situației operative, coordonarea operațională a forțelor, la nivel de unitate administrativ-teritorială, de către Poliție. Totodată, cursul s-a axat și pe asimilarea cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor practice privind modul de desfășurare a acțiunilor procesuale.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către formatori invitaţi – practicieni cu experiență din cadrul entităților din subordinea MAI, inclusiv din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 48 polițiști, au fost confirmate prin certificate de absolvire.