Cursul perfecționare/specializare cu tematca „Negocierea în situaţii de criză”

În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la 23.01.2017, a fost organizat şi desfăşurat cursul perfecționare/specializare cu tematica „Negocierea în situaţii de criză”, la care au participat 19 ofiţeri de poliţie din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Menționăm faptul, că în cadrul cursurilor de formare profesională continuă se asigură consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin dobîndirea unui ansamblu de abilităţi şi competenţe profesionale, cu simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească în vederea sporirii aplicabilităţii legislaţiei necesare îndeplinirii misiunilor specifice cu prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.
Cursul de perfecționare a fost organizat prin diverse metode de instruire de către cadrele didactice ale Academiei, asigurînd valorificarea deprinderilor practice în domeniul specializării.
De asemenea, cursul de perfecționare/specializare în domeniul „Negocierea în situaţii de criză”, s-a finalizat cu evaluarea cunoștințelor și eliberarea certificatelor de absolvire a cursului. Efectivul de ofițeri au exprimat recunoştinţă conducerii MAI şi corpului profesoral didactic implicat în organizarea şi desfăşurarea procesului de studii, fiind convinși de faptul că abilitățile obținute le vor fi de folos în activitatea profesională.