Cursul de formare managerială (nivelul II – management superior)

Statutul de manager presupune dezvoltarea continuă a unor abilități specifice domeniului de competență însă, totodată, și perfecționarea calităților profesionale și personale în ceea ce privește administrarea, ghidarea, coordonarea, evaluarea, asumarea deciziilor ș.a. în raport cu angajații din subordine. Acestea, cât și alte capacități au fost consolidate pe parcursul a două săptămâni de către cei 30 de funcționari publici cu statut special delegați din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la Cursul de formare managerială (nivelul II – management superior), organizat de Direcția dezvoltare profesională a instituției.

În cadrul sesiunilor de întrevedere desfășurate de către formatorii cu o vastă experiență în domeniu și planificate conform programului de studii, au fost abordate subiecte ce au ținut de lidership, schimb de experiență, bunele practici, muncă în echipă și sporirea eficienței acesteia. Instruirea a mai inclus aspecte ce vizează provocările și riscurile parvenite din mediul on-line, cauzele și condițiile care favorizează acest flagel, metodele de combatere și asigurarea securității în domeniu. Cursanții au fost familiarizați cu tehnologii avansate și inovative în domeniul securității informaționale prin intermediul entității înființate în decembrie 2022, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei – Academiei de Securitate Cibernetică. Această experiență a fost împărtășită de către prorectorul pentru digitalizare al UTM, coordonatorul strategic al ASC, Dinu Țurcanu.

Timp de două zile consecutive, Comisia de evaluare a MAI a determinat nivelul de cunoștințe și cel de formare a competențelor manageriale ale cursanților, prin prisma studiilor de caz bazate pe problematicile identificate în cadrul entităților din care fac parte. Astfel, au fost apreciate: calitatea prezentării, încadrarea lucrării în tematica abordată, soluțiile identificate, recomandările elaborate și impactul acestora asupra redresării situațiilor raportate, precum și eficientizării activității profesionale.

Toți 30 de absolvenți ai Cursului de formare managerială au fost certificați de către Academia „Ștefan cel Mare”, iar 5 absolvenți cu cea mai înaltă medie de evaluare s-au învrednicit de o diplomă specială, decernată în numele Președintelui Comisiei de evaluare, secretarei de stat a MAI, dnei Daniella Misail-Nichitin.