Cursul de formare a formatorilor „Cele mai bune practici de răspuns al poliţiei la violenţa în familie”

În scopul implementării Legii nr. 45-ΧVІ din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în perioada 3-5 decembrie 2012 în incinta Academiei s-a desfăşurat cursul de formare a formatorilor din rîndul colaboratorilor OAI în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), Centrul de Drept al Femeilor şi Ambasada SUA din RM. Academia a fost reprezentată de: dna Natalia Paustovscaia, lector superior al catedrei PPC, locotenent-colonel de poliţie; dl Ion Chirtoacă, lector al catedrei Drept public, locotenent major de poliţie; dl Vitalie Ionaşcu, lector al catedrei Drept poliţienesc, locotenent major de poliţie; dl Vitalie Telipan, lector al catedrei Drept poliţienesc, locotenent major de poliţie.
Cursul s-a axat pe următoarele obiective: tactici pentru pregătirea profesională a colaboratorilor de poliţie în probleme ce ţin de violenţa în familie; răspunderea şi consecinţele pentru persoane, care comit acte de violenţă în familie; legislaţia Republicii Moldova relevantă pentru violenţa în familie; intervievarea martorilor şi victimelor la locul atacului sau în timpul anchetei; identificarea agresorului primar la locul incidentului; rolul poliţiei în emiterea şi executarea ordonanţei de protecţie; identificarea şi răspunsul la cazurile cu risc ridicat şi importanţa aplicării dreptului penal pentru combaterea violenţei în familie; pericolele reconcilierii şi medierii în cazurile de violenţă în familie etc.
Totodată lucrările cursului vor fi continuate şi în perioada 12-14 decembrie curent