Cursanţii Colegiului Naţional de Afaceri Interne ai Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti în Academia „Ştefan cel Mare”

La data de 21 aprilie 2015 o grupă academică, formată din cursanţii cursului de „Management strategic al afacerilor interne” ai Colegiului Naţional de Afaceri Interne ai Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti au vizitat Academia „Ştefan cel Mare”. În cadrul vizitei aceştia au fost familiarizaţi cu strategia de reformare a MAI al R. Moldova, reformele realizate, succesele şi insuccesele care au avut loc. Prezentarea a fost efectuată de d-na Cristina Lisnic, şef al Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie, dr., conf. Simion Carp a familiarizat cursanţii din Bucureşti cu procesul instructiv educativ din Academia „Ştefan cel Mare”. Aceştia au vizitat poligonul criminalistic, sălile de instruire a experţilor criminalişti, biblioteca generală, sala de sport, tirul, în care au avut ocazia să asiste la o lecţie de instrucţie a tragerii etc.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a efectuat o lecţie referitoare la educaţia patriotică a tinerei generaţii de ofiţeri de poliţie în contextul integrării europene a R.Moldova.
Cursanţii au primit CD-uri cu filme documentare de scurt metraj despre educaţia patriotică a tinerii generaţii, precum şi cărţi ilustrate despre tradiţiile militare ale neamului român.