Curs de instruire „Delincvenţa juvenilă”

Formarea continuă are misiunea  de a promova cultura învățării. În acest context, în perioada 09-11 ianuarie 2023, în cadrul  Departamentul formare continuă al Direcției ,,CIPAL” a  Academiei ,, Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat cursul ,,Delincvența juvenilă”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică ale IGP al MAI. În cadrul cursului de referinţă au fost instruiți 20 de angajați, iar în total, pe parcursul anului 2023 sunt preconizate spre desfăşurare alte patru instruiri similare.

Scopul cursului de instruire continuă în domeniul delincvenţei juvenile,este dobândirea de către funcţionarii publici cu statut special a cunoștințelor, deprinderilor şi abilităților practice, a comportamentului integru şi a comunicării etice în vederea exercitării atribuțiilor funcționale și dezvoltării competențelor profesionale.

Totodată, instruirea favorizează extinderea aptitudinilor personale și formarea atitudinilor corecte pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor propuse pe domeniul prevenirii și contracarării delincvenței juvenile.