Curs de instruire cu genericul: „Eficientizarea mecanismului de combatere a discriminării și faptelor motivate de prejudecată”

În perioada 18-20 octombrie 2023, un grup de cadre didactice din cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” și Academiei Militate ,,Alexandru cel Bun”, au participat la Cursul de instruire organizat pentru mediul academic, cu genericul Eficientizarea mecanismului de combatere a discriminării și faptelor motivate de prejudecată”.

Evenimentul a fost organizat de Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare în cadrul proiectului „Consolidarea Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare”, finanțat de Suedia, cu suportul Fundației Est-Europeană care, la rândul său este parte a proiectului Consiliului Europei ,,Consolidarea diversității și egalității în Republica Moldova”, implementat prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru 2021-2024, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos.

Instruirea de tip „ToT” (Training of Trainers) dedicată mediului academic a avut drept scop creșterea capacității cadrelor didactice deabordare și de transmitere a subiectelor legate de nediscriminare și respectarea drepturilor omului într-o manieră profesionistă și eficace.

Formatorii instruiţi vor contribui considerabil la formarea unor generaţii de angajaţi din domeniul ordinei şi securităţii publice axaţi pe principiile nediscriminării, egalităţii şi respectului reciproc.