CURS de formare profesională continuă ,,Comunicarea didactică universitară”

Dezvoltarea personală și profesională a categoriilor de personal din învățământul superior, promovarea, reformarea şi asigurarea personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific, didactic şi auxiliar cu standardele profesionale, cu standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației îşi completează competenţele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective.

În vederea susţinerii acestei axiome, în perioada 26.09.2022-08.10.2022, dr. conf. univ. Sadovei Larisa, directorul Școlii Doctorale Științe ale Educației a Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” a ţinut un curs de formare profesională continuă, intitulat: ,,Comunicarea didactică universitară”, 4 ECTS, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare”.

43 funcţionari ai Academiei au participat la actualul curs de formare profesională. Aceștia au fost consiliați în chestiuni care vizează comunicarea didactică universitară, teorii și practici didactice actuale, integralitatea și coerența studiului disciplinelor universitare, organizarea învățării și evaluarea studenţilor/ audienţilor în albia competențelor specifice, vizate de cadrul normativ în vigoare.

Aplicabilitatea surselor și resurselor de instruire reprezintă fundamentul managementului învățării în cadrul cursului. Astfel, profesorii înscriși la actualul curs de formare profesională au beneficiat de atenția sporită a specialistului recunoscut la nivel național și internațional în valorificarea referențialului de competențe pentru măria sa ,,Pedagogul” și didacticianul secolului al XXI – lea.

Rațiunea acestor finalități și factorilor declanșatori de performanță profesională stă în afirmarea potențialului superior pe care-l valorifică generos personalul didactic al Academiei în actul comunicării profesionale prin interogații, dezvoltări și deschideri multe-referențiale în aria creșterii profesionale.