Curs de formare organizat de reprezentanţii Centrului Internaţional ,,La Strada”

În perioada 10 şi 12 ianuarie 2024, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat seminarul ,,Investigarea cazurilor de abuz şi exploatare sexuală asupra copiilor, comise prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare”.

Beneficiari ai instruirii au fost 75 de persoane, dintre care: ofiţeri de investigaţii, ofiţeri de urmărire penală şi angajaţi ai Academiei.

         Pe parcursul instruirii au fost abordate următoarele subiecte: abuzul şi exploatarea sexuală a copiilor facilitate prin utilizarea tehnologiilor informaţionale; vulnerabilitatea copiilor în cazul abuzului şi a exploatării sexuale online; metode şi tactici de investigaţie a unor asemenea cazuri; particularităţile obţinerii probelor digitale în cadrul urmăririi penale în cauze de referinţă; protecţia copilului-victimă a abuzului şi exploatării sexuale online în cadrul procesului penal.

Totodată, formatorii au provocat formabilii la diferite activități interactive: dezbateri, lucru în echipe, studii de caz, simulări a unor situații de caz etc.

Cursul a fost organizat de Centrul Internaţional „La Strada” în parteneriat cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi cu susţinerea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii Republicii Moldova de contracarare a abuzului şi exploatării sexuale online”.

Proiectul include organizarea a unui şir de ateliere de instruire pentru organele de drept privind investigarea eficientă a cazurilor de abuz şi exploatare sexuală asupra copiilor, cu utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.