Crucea „Pentru Merit” post mortem

La 29 mai regretatul Tudor Roșca ar fi împlinit vârsta de 74 ani. Trecut la cele veșnice, nu este uitat de prieteni și cei apropiați. Un mare aport în păstrarea memoriei aparține oamenilor care l-au cunoscut, îndeosebi colectivului Academiei „Ștefan cel Mare”.
În acest context, reprezentanții Academiei „Ștefan cel Mare”, s-au întâlnit cu doamna Dina Roșca, soția regretatului și au înmânat distincția departamentală Crucea „Pentru Merit” de clasa II, precum și cartea cu materialele Conferinței științifice desfășurate în memoria domnului Tudor Roșca. Au fost exprimate cele mai înalte considerații privind activitatea acestuia la etapa de fondare a instituției.
În calitate de prim rector al Academiei Naționale de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI a știut să cultive un mediu favorabil de muncă şi comunicare. A fost mereu atent cu angajații și le-a recunoscut întotdeauna meritele. Totodată, a insuflat colegilor de serviciu încredere și optimism, motivându-i să se simtă importanți în fața sarcinilor şi problemelor legate de serviciu şi de viaţă.
Tudor Roșca în calitatea de cadru universitar înzestrat cu un profund simț pedagogic, stimat și iubit de colegi și de studenți, a împărtășit necondiționat cu dăruire de sine taina unei ilustre gândiri juridice luminoase și reformatoare, punându-și amprenta asupra cultivării și dezvoltării profesionale a numeroase promoții de tineri.
Domnia sa este o personalitate istorică pentru societatea noastră, prin ideile științifice noi, elaborate, prin credința juridică fermă, promovată și prin faptele nobile, de care a dat dovadă pe tot parcursul vieții.
În aceste zile, în cadrul Bibliotecii Generale „Tudor Roșca” a Academiei „Ștefan cel Mare”, a fost inaugurată o expoziţie de carte în memoria acestuia.