Cooperarea internaţională

Bazîndu-se pe principiile de bază ale politicii Republicii Moldova, consacrate în programele şi sarcinile Ministerului Afacerilor Interne, colaborarea internatională este o verigă reprezentativă a Academiei „Ştefan cel Mare”.
La finele anului 2014 şi începutul anului 2015 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost gazda vizitelor oficiale şi întrevederilor cu ambasadori ai misiunilor diplomatice cu sediul în RM: România (E. S. Marius Gabriel Lazurca), Polonia (E. S. Artur Mihalski), Ungaria (E. S. Mátyás Szilagyi), Slovacia (E. S. Robert Kirnag), Bulgaria (E. S. Petar Vâlov), Germania (E. S. Ulrike Knotz), Franţa (E. S. Pascal Vagogne) şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice Austriei, Belgiei, Ucrainei. În cadrul acestor întrevederi au avut loc un şir de discuţii privind colaborarea, preluarea bunelor practici ale colegilor, schimbul de informaţii, experienţe în domeniile ce ţin de securitatea cetăţenilor, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, schimbul de experienţe în domeniul cercetărilor ştiinţifice cu profil juridic şi poliţienesc, precum şi în domeniul pregătirii şi instruirii cadrelor pentru organele poliţieneşti.
La data 31 martie 2015 Academia a fost vizitată de excelenţa sa, dl Ambasador Pirkka Tapiola, şef al Delegaţiei UE în RM. În incinta Academiei dl ambassador a ţinut un discurs în faţa angajaţiilor şi studenţilor, prin care a apreciat nivelul de dotare şi instruire al instituţiei. A parcurs prin sălile de instruire, laboratorul de psihologie juridică, sala lingofonică. La finalul vizitei, oficialul a prezentat disponibilitatea sa de a fortifica şi consolida relaţiile prin cooperarea deschisă şi reciprocă.
Cu ocazia acestor vizite, conducerea Academiei a oferit ambasadorilor şi reprezentanţilor diplomatici două volume ale lucrărilor: „Prizonieri de război. Istorie în documente”; volumele „Tradiţii militare (trecut, prezent, viitor)” şi „Moldova – Tradiţie şi cultură militară”, editate în cadrul instituţiei.