Cooperarea bilaterală în continuă cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

În contextul colaborării interuniversitare, la data 20 mai 2021 conducerea Academiei a primit delegația în frunte cu dl Lucian-Puiu Georgescu, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România. În cadrul primei sale vizite rectorul Universității „Dunărea de Jos” s-a arătat interesat de dezvoltarea relațiilor de cooperare între instituția pe care o reprezintă și Academia „Ștefan cel Mare”. Părțile s-au axat pe identificarea domeniilor de colaborare, printre care: schimb de programe de studii, efectuarea schimbului de experiență și bunelor practici în domeniul științelor penale, securitate transfrontalieră, drept internațional etc.
Totodată, a fost semnat un nou protocol de colaborare în contextul consolidării relațiilor între aceste două instituții care se axează pe dezvoltarea colaborării în domeniile educației, cercetării și inovării, în domeniile pregătirii și perfecționării resurselor umane, cadrelor didactice și cooperarea interinstituțională.