Constituirea grupurilor mixte de lucru în vederea lansării proiectelor de cercetare prin colaborare dintre subdiviziunile de cercetare ale Academiei „Ştefan cel Mare” şi autorităţile de aplicare a legii

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.  947  din  28 decembrie 2022 a fost aprobat Programul de consolidare a încrederii şi siguranţei societăţii prin formare profesională, integritate şi digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025 şi Planul de acţiuni privind implementarea acestuia.

Obiectivul specific 1.2., „Creşterea vizibilităţii şi a impactului activităţii de cercetare prin obţinerea de rezultate demonstrabile şi utile pentru sistemul afacerilor interne”, la acţiunea 1.2.2., prevede „Lansarea proiectelor de cercetare prin colaborare dintre subdiviziunile de cercetare ale Academiei „Ştefan cel Mare” şi autorităţile de aplicare a legii”.

În vederea realizării acţiunii sus-menţionate, la data de 19 octombrie 2023, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc şedinţa de constituire a grupurilor mixte de lucru. La eveniment au participat cadre ştiinţifico-didactice şi de cercetare din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Migraţie, Inspectoratului General de Carabinieri, Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Direcţiei management şi politici de resurse umane a MAI.

În cadrul discuţiilor s-a menţionat, în special, că eficientizarea funcționalității sistemului afacerilor interne este posibilă inclusiv prin intermediul creșterii continue și adaptării nivelului de profesionalism al angajaților, a integrității instituționale și individuale, precum și aplicării tehnologiilor informaționale contemporane, drept instrumente avansate de muncă, în favoarea siguranței cetățeanului și a comunității.

În acest sens, în cadrul grupurilor de lucru urmează a fi realizate cercetări pe următoarele domenii tematice:

 • egalitatea de gen şi  violența în bază de gen;
 • combaterea fenomenului de ultragiere și maltratare a polițiștilor, precum și nesubordonare acestora;
 • procedura contravențională/drept contravențional;
 • cercetarea la faţa locului;
 • siguranța rutieră;
 • siguranța în mediul online şi politica de securitate;
 • asigurarea siguranţei la evenimentele publice;
 • prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
 • prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • prevenirea şi combaterea traficului de droguri;
 • prevenirea violenţei în familie;
 • materiale instructive adresate organelor de urmărire penală şi ofiţerilor de investigaţii la urmărirea penală şi aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
 • materiale instructive pentru organele de urmărire penală şi ofiţerii de investigaţii în domeniul sechestrării, confiscării şi recuperării bunurilor;
 • prevenirea actelor de tortură și rele tratamente aplicate persoanelor aflate în custodia serviciilor de ordine publică și facilitarea semnalării și investigării cazurilor suspecte;
 • supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat;
 • investigarea criminalităţii transfrontaliere;
 • prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane.