Consolidarea Unităților Internaționale de Cooperare în domeniul Aplicării Legii

La data de 27 iunie 2023, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost gazda unei vizite de studiu a reprezentanţilor proiectului „Consolidarea Unităților Internaționale de Cooperare în domeniul Aplicării Legii” (ILECU). Delegația a fost însoțită de şeful Direcţiei cooperare internaţională a IGP al MAI, Viorel Tentiu.

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost reprezentată de prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu, prorectorul pentru formare și personal, Iulian Caț, șefi de direcții, departamente și catedre din cadrul instituţiei.

Obiectivele vizitei de studiu au fost familiarizarea reprezentanţilor delegaţiei străine cu specificul activităţii Academiei „Ștefan cel Mare”, schimbul de bune practici şi abordarea discuţiilor pe marginea subiectelor de interes comun.

În acest context, Academia „Ştefan cel Mare” a informat oaspeţii referitor la scopul, funcțiile și structura organizatorică ale instituției cu abordarea subiectelor prioritare de pe agenda de cooperare privind evoluţia procesului de dezvoltare instituţională şi educaţională. Discuțiile s-au axat și pe expuneri comparative în privința sistemului afacerilor interne autohton în raport cu cel al reprezentanţilor străini. Totodată, părțile au convenit asupra schimbului informaţional la nivel internaţional şi consolidarea cooperării operaţionale cu omologii externi în domeniul prevenirii şi combaterii formelor grave de criminalitate transfrontalieră.