Consolidarea colectivului Academiei la lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente

La 21 aprilie 2017, începînd cu primele ore ale dimineţii, întregul efectiv al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi-a consolidat forţele pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore. Corpul profesoral – didactic alături de studenţi au asigurat eliberarea străzilor şi trotuarelor de copacii doborîţi, deszăpezirea căilor de acces pentru cetăţeni şi a opririlor pentru transportul public din adiacentul blocurilor de studii ale instituţiei din străzile Gh. Asachi, 21 şi Sf. Vineri, 7. Totodată, angajaţii instituţiei au acordat ajutor şoferilor pentru deblocarea automobilelor din zăpadă. Similar, au fost destroienite teritoriile interne ale Academiei şi înlăturaţi arborii prăbuşiţi. Astfel, au fost deblocate intrările în blocurile de studii ce a permis reluarea procesului de instruire pentru toate categoriile de studenţi, cursanţi şi audienţi. Consolidarea colectivului a permis readucerea la normă a Poligonului multifuncţional, unde la fel au fost reluate instruirile practice pentru funcţionarii de poliţie.
Totodată, studenţii Academiei care se aflau la moment în Vacanţa Sărbătorilor de Sfintele Paşti s-au prezentat în inspectoratele de poliţie de la locul de trai şi au acordat ajutor la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.
Personalul instituţiei a acţionat prompt conform Planului de ridicare a efectivului la semnalul „Alarmă” şi Planului special „Calamităţi”, puse în aplicare la data menţionată mai sus.
Incidente majore legate de calamităţile naturale în cadrul Academiei n-au fost înregistrate.