Consolidarea abilităților manageriale

În perioada 10 februarie – 6 martie curent, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei ”Ştefan cel Mare”, a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază pentru anagajaţii MAI şi structurile subordnate.
În cadrul procesului de instruire s-a asigurat dezvoltarea şi sporirea capacităţilor şi aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea eficientă a actului managerial şi aplicabilitatea corectă a legislaţiei în activitatea de serviciu.
Audienţii au manifestat disciplină şi interes deosebit pe parcursul procesului de instruire, interacţionând activ cu cadrele didactice din Academia ”Ştefan cel Mare” şi formatorii aparatului central al MAI, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI.
În zilele de 5 şi 6 martie a fost desfăşurată evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor manageriale de către comisia MAI, cu aprecierea calificativului conform baremului de notare, înregistrând balul mediu de absolvire 8,69.
În premieră au fost organizate sesiuni practice şi întruniri cu angajaţii şi conducătorii cu experienţă din cadrul structurilor subordonate MAI: Academia „Ştefan cel Mare”, IGP, BMA, STI.
Menţionăm faptul că la finalizarea programului de instruire au fost eliberate certificatele confirmative de absolvire a cursului, promovând cursul cu succes 40 angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI într-o atmosferă festivă cu praticiparea Secretarului de stat al MAI, dl. Sergiu Golovaci.