Consemnarea Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan

Aproape patru decenii s-au scurs din momentul desfăşurării operaţiunilor militare în Republica Democrată Afganistan şi, respectiv, trei decenii de la retragerea contingentului armat, atunci cînd ultimul soldat a trecut peste rîul frontalier Piandji. Cu acest prilej, la 13 februarie curent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o întrunire a angajaţilor şi veteranilor participanţi la războiul din Afganistan, care a demarat cu vizionarea unui film documentar despre evenimentele din perioada războiului, precum şi cu o prestaţie muzicală realizată de studenţii instituţiei ce au interpretat cîntece tematice. Fiecare veteran a primit din partea Secretarului general de stat, dl Simion Carp cîte un buclet biografic, realizat în colaborare cu Academia „Ştefan cel Mare”, şi cîte un modest semn de atenţie. Totodată, prin ordinul instituţiei, conferenţiarul universitar al catedrei „Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, comisarul-şef în rezervă Oleg Casiadi, a fost menţionat cu un premiu bănesc.
În cadrul şedinţei veteranii au împărtăşit celor prezenţi din amintirile de pe cîmpul de luptă, confirmînd faptul că nici un război nu poate fi justificat. Orice război aduce necazuri, suferinţe, lacrimi şi răni sufleteşti care nu mai pot fi tămăduite.
Zece ani la rînd regiunea de referinţă a fost locul desfăşurării serviciului militar pentru cei peste douăsprezece mii de conaţionali de-ai noştri, dintre care trei sute unu s-au întors la baştină în sicrie de zinc, iar o bună parte – răniţi şi schingiuiţi. Acesta este un tribut prea mare plătit de o ţară mică.