Conferinţa studenţească cu genericul ,,Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – o continuă evoluţie”

La data de 13 decembrie 2016 în sala de conferinţe a Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat conferinţa studenţească anuală cu genericul ,,Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – o continuă evoluţie”, dedicată adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, la data de 10 decembrie 1948.
Conferinţa a fost organizată de catedra ,,Drept public şi securitate a frontierei” a Facultăţii Drept cu implicarea activă a membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Areopag”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii Drept şi Securitate Civilă şi Ordine Publică care au fost premiaţi cu diplomă de participare la manifestaţia dată.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în investigarea problematicilor adoptării Declaraţiei şi promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul respectării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
O deosebită atenţie s-a acordat provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională precum, dezvoltarea durabilă, schimbările climaterice şi asigurarea unui mediu prielnic vieţii, bunăstarea populaţiei, respectarea dreptului de vot care constituie o prerogativă esenţială a democraţiei şi a tuturor valorilor umane unanim recunoscute.