Conferința studențească consacrată aniversării a 70-a de la formarea ONU

La data 22 octombrie 2015, în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, catedra „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” de comun cu cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” au organizat şi desfăşurat Conferința studențească consacrată aniversării a 70-a de la formarea ONU, cu genericul: „Realizări și perspective ale ONU”. La acest eveniment științific au participat: studenții, masteranzii și cadrele didactice ale instituţiei. Lucrările forului au fost deschise de către dl Rector Simion Carp.
În cadrul Conferinței au fost abordate diverse subiecte care s-au referit la rolul ONU, în domeniul menținerii păcii, securității internaționale, respectării drepturilor omului cât și edificării relațiilor Republicii Moldova cu ONU. În același context au fost obordate provocările cu care se confruntă la moment Organizația ca consecință a crizei umanitare cât și provocările de viitor ale ONU.
În concluzie de către participanți au fost evidenţiate realizările majore ale Organizației de la data întemeierii, cât și unele eventuale soluții de aplanare a unelor divergențe din cadrul ONU axate în mod special pe modalitatea de soluționare a conflictelor militare existente.