Conferinţa ştiinţifico-studenţească „Probleme actuale de drept penal, drept executional-penal și criminologie”

Astăzi, 22 iunie 2023, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Probleme actuale de drept penal, drept executional-penal și criminologie”, ediția a XI-a.

Sesiunea ştiinţifică a fost organizată de Catedra drept penal şi criminologie cu implicarea membrilor cercului științific studențesc ,,Gaudeamus”.

Participanţii s-au axat pe mai multe subiecte ce vizează problemele de drept penal în vederea contribuirii la completarea şi perfecţionarea normelor juridice ce reglementează domeniul respectiv.

Tematicile abordate au generat concluzii importante ce pot fi luate în calcul la perfecţionarea legislaţiei penale. La for au participat conducerea Academiei, cadrul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii anului II şi III ai Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, care au fost şi desemnaţi cu certificate de participare.