Conferinţa ştiinţifico-studenţească „Aspecte procesuale și tactice privind urmărirea penală în cauzele privind minorii și persoanele iresponsabile”

La data de 25 mai 2023, Catedra procedură penală, criminalistică și securitate informațională în colaborare cu Departamentul limbi moderne au organizat Conferinţa ştiinţifico-studenţească cu genericul ,,Aspecte procesuale și tactice privind urmărirea penală în cauzele privind minorii și persoanele iresponsabile”. Sesiunea ştiinţifică la care au participat cadrele profesoral-didactice și studenții Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat în 2 limbi, română și engleză.

Obiectivele conferinţei au ținut de analiza principiilor care reglementează urmărirea penală în privința minorilor și persoanelor iresponsabile, practica altor state privind autorizarea şi dispunerea acțiunilor de urmărire penală în privința minorilor și persoanelor iresponsabile, precum și implicarea activă a studenților în activități care presupun îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice.

Totodată, în cadrul reuniunii științifice s-a reiterat esenţa instituţiilor dreptului procesual penal şi contribuţia acestora la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor minore și iresponsabile în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal.