Conferința științifico-practică studențească dedicate campaniei international „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”

La data de 09 decembrie 2020 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat Conferința științifico-practică studențească cu genericul „PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI PRIN PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN BAZA DE GEN”, ediția a V-a, în regim de videoconferință). Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Drept polițienesc și securitate publică” și „Drept public și securitate a frontierei” în cadrul campaniei internaționale „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, lansată la data de 25 noiembrie.
La conferință au participat conducerea instituției, cadrul profesoral-didactic și studenții Academiei „Ștefan cel Mare”.
Scopul acestei sesiuni științifice a fost de a sensibiliza și impulsiona studenții Academiei spre cercetarea multiaspectuală a fenomenului violenței în familie, precum și a activității de prevenire și combatere a acestuia.
Evenimentul a avut obiectivul de a aviza publicul cu privire la fenomenul violenței împotriva femeilor, care își lărgește arealul de manifestare și în mediul on-line, fiind evidențiate efectele grave pe care le are asupra femeii, în mod special, asupra familiei și societății în general.