Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească dedicată campaniei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”

La data de 30 noiembrie 2023 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat Conferința științifico-practică studențească cu genericul „Promovarea drepturilor omului prin prevenirea şi combaterea violenţei în bază de gen”, ediția a VIII-a.

Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Drept polițienesc” în cadrul campaniei Organizaţiei Naţiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, desfăşurată anual la nivel internaţional în perioada 25 noiembrie-10 decembrie.

La conferință au participat conducerea instituției, cadrul profesoral-didactic și studenții Academiei „Ștefan cel Mare”. Invitata specială a evenimentului a fost membra Platformei pentru Egalitate de Gen, doctor în drept, conferenţiar universitar, doamna Doina Cazacu, căreia îi aducem sincere mulţumiri pentru prezenţă.

„Violența în familie este inacceptabilă. Este datoria noastră să subliniem că violența în familie reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și afectează profund comunitățile noastre. Ne exprimăm convingerea că nici o persoană nu ar trebui să trăiască în teamă sau sub amenințarea violenței în propria sa casă. Facem un apel la societatea noastră să fie vigilentă și să raporteze orice caz de violență în familie la autorități”, a menţionat studentul anului II de studii, programul „Drept” (buget), Alexandru Machidon.

„Într-o societate fundamentată pe principii precum respectul pentru drepturile individuale și libertățile fundamentale, promovarea violenței nu poate fi considerată o modalitate acceptabilă de exprimare a opiniei. Dialogul deschis și respectul reciproc reprezintă piloni esențiali ai unei societăți în care diversitatea de idei poate coexista fără resorturi la violență”, a subliniat studenta anului I de studii, programul „Administraţie publică” (cu taxă), Daniela Samson.

Evenimentul a avut obiectivul de a sensibiliza publicul cu privire la fenomenul violenţei în bază de gen şi consecinţele negative ale acestuia, care lasă amprente ireversibile şi ireparabile. Împreună suntem uniţi împotriva violenţei!