Conferința științifico-practică studențească cu genericul „Viața fără violență: toleranță zero”

La data de 04 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM s-a desfășurat Conferința științifico-practică studențească cu genericul „VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ: TOLERANȚĂ ZERO”, ediția a IV. Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Drept polițienesc și securitate publică” cu participarea reprezentanților AO „Institutul de Drept Cibernetic” în contextul campaniei internaționale „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care a fost lansată la data de 25 noiembrie.
La conferință au participat conducerea, cadrul profesoral – didactic și studenții Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI al RM.
Scopul măsurii petrecute a fost sensibilizarea și impulsionarea studenților Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI al RM în cercetarea multiaspectuală a fenomenului violenței în familie, precum și a activității de prevenire și combatere a acestuia.
Acest eveniment a pus accentul pe sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul violenței împotriva femeilor, care în ultima perioadă își lărgește arealul de manifestare și în mediul on-line fiind evidențiate efectele grave pe care le are asupra femeii, în mod special, asupra familiei și societății în general.