Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Probleme actuale ale dreptului procesual penal şi criminalistice în vederea respectării dreptului la apărare”

La data de 23.11.2022, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Probleme actuale ale dreptului procesual penal şi criminalistice în vederea respectării dreptului la apărare”.

Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi Securitate informaţională”.

La Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească au participat cadrele profesoral-didactice și studenții Academiei „Ştefan cel Mare”, Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, Domeniu de formare: Drept (buget/taxa), anul de studii III-IV.

Unul dintre obiectivele acestei sesiuni științifice a fost identificarea lacunelor de ordin legislativ care afectează drepturile şi libertăţile fundamentale ale părţilor în cadrul procesului penal.

În timpul desfășurării conferinţei ştiinţifico-practice studenţeşti s-a reiterat esenţa ratificării Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prin care Republica Moldova și-a asumat obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor care se află în jurisdicția sa.