Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Instituţiile dreptului procesual penal şi a criminalisticii care contribuie la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale părţilor la proces”

La data de 02 decembrie 2021, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Instituţiile dreptului procesual penal şi a criminalisticii care contribuie la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale părţilor la proces”,  care a avut loc în regim de videoconferință. Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Procedură penală, Criminalistică şi Securitate informaţională”.

La Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească au participat cadrele profesoral-didactice și studenții Academiei „Ștefan cel Mare”.

Unul dintre obiectivele acestei sesiuni științifice a fost identificarea lacunelor de ordin legislativ care afectează drepturile şi libertăţile fundamentale ale părţilor la proces.

În timpul desfășurării conferinţei ştiinţifico-practice studenţeşti s-a reiterat esenţa instituţiilor dreptului procesual penal şi a criminalisticii şi contribuţia acestora la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale părţilor la proces, s-a analizat practica CEDO privind respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale a persoanei şi, de asemenea, au fost analizate obligaţiile și implicarea constructivă al statului în cadrul procesului penal la nivel de legislație.