Conferința științifico-practică studențească cu genericul: ,,Eficiența normelor juridice în domeniul reparării prejudiciilor”

Asigurarea exercitării dreptului la justiție este posibilă numai în prezența unui mecanism eficient de apărare prin prevenirea sau, în cele din urmă, repararea prejudiciul cauzat.
În acest context, catedra ,,Drept privat” a organizat la data de 21 decembrie 2020, ora 14:00, în regim on-line, conferința științifico-practică studențească cu genericul: ,,Eficiența normelor juridice în domeniul reparării prejudiciilor”, cu ocazia frumoasei aniversări a 30 de ani de la fondarea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Subiectele abordate s-au referit la cele mai relevante și controversate instituții și reglementări din teoria și practica existente în domeniu, vizând aspecte cu caracter de noutate, dar și aspecte lacunare prezente.
Este de apreciat, implicarea activă a conducerii Academiei, cadrului profesoral-didactic și a celor 42 de studenți ai Facultății Drept, ordine publică și securitate civilă, ciclul I și II de studii, care, au elaborat și prezentat articole științifice. Participanții Conferinței printre care și reprezentanți ai Procuraturii Generale a RM și Agenției pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, au constatat cu satisfacție impactul și importanța unei asemenea manifestări științifice. Schimbul de opinii și experința, redate prin intermediul metodelor interactive au contribuit la sensibilizarea problemelor cu care se confruntă practica și identificărea soluțiilor argumentate pentru aspectele problematice, vulnerabile, astfel încât interesul, determinarea studenților și masteranzilor de participare la dezbateri să fie stimulate.