Conferinţa ştiinţifico-practică: „Rolul Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate în prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei”

În contextul Zilei Internaţionale Anticorupţie, prilejuită anual la 9 decembrie, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Rolul Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate în prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei”.
La acest for ştiinţific au participat: Oleg Babin, viceministru al afacerilor interne, reprezentanţi ai Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI, corpul profesoral-didactic, ştiinţific şi studenţesc al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Lucrările conferinţei au fost axate pe atingerea următoarelor obiective:
– abordarea teoretică a fenomenului corupţiei prin prisma analizei concepţiilor şi viziunilor existente în literatura de specialitate;
– elucidarea celor mai bune practici ale ţărilor membre ale Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
– identificarea lacunelor din legislaţia naţională care împiedică prevenirea şi combaterea eficientă a fenomenului corupţiei;
– prezentarea generală şi evaluarea principalelor forme de activitate şi a problemelor cu care se confruntă SPIA în activitatea sa;
– analiza tacticilor şi metodelor moderne de prevenire şi combatere a diferitor forme de corupţie;
– formularea concluziilor, propunerilor şi recomandărilor cu privire la eficientizarea tacticilor şi metodelor de prevenire şi gestionare a riscurilor de corupţie.
De asemenea, respectivul for ştiinţific a avut menirea de a realiza un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe, de a analiza eforturile întreprinse de subdiviziunile specializate ale MAI şi de organele de drept abilitate cu competenţe de prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei.
Totodată, această reuniune cu caracter ştiinţifico-practic a oferit posibilitatea identificării factorilor care generează fenomenul corupţiei, inclusiv efectuarea unei analize comparative a standardelor şi strategiilor de contracarare a actelor de corupţie în diferite ţări.