Conferinţa ştiinţifico-practică interuniversitară a studenţilor „Premisele istorico-juridice şi politice ale Războiului de la Nistru -1992”

Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la declanşarea războiului de la Nistru din primăvara-vara anului 1992, Facultatea drept a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din R. Moldova a organizat joi, 17 martie 2016, Conferinţa ştiinţifico-practică interuniversitară studenţească cu genericul „Premisele istorico-juridice şi politice ale Războiului de la Nistru – 1992”.
Întrunirea a avut drept scop prioritar tratarea sub aspect istoric şi juridic a războiului pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
În faţa studenţilor şi a corpului profesoral-didactic cu un cuvânt de deschidere a venit rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, dr., conf. univ. Simion Carp. Dl rector, participant la războiul din 1992, a relatat studenţilor şi participanţilor despre evenimentele tragice de atunci, care nu pot fi date uitării.
În discursul său a menţionat că poporul Republicii Moldova nu-şi cunoaşte pe deplin eroii căzuţi, iar despre unii nu se cunoaște aproape nimic, fiind consideraţi până azi dispăruţi fără veste.
Astfel, a propus studenţilor ambilor facultăţi iniţierea unui proiect de cercetare în scop de acumulare a informaţiei despre persoanele dispărute în acel război, iar informaţiile noi, care vor fi acumulate să fie publicate.
Propunerea a fost acceptată de studenţi şi aprobată şi de către decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM, dl Ion Gumenâi.
Cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere în amintirea celor căzuţi în lupte.
Domnul Ion Gumenâi, conf., univ., doctor, în discursul său a vorbit despre actualitatea studierii şi cercetării acestui conflict dramatic de către istorici.
Studenţii ambelor instituţii şi-au expus viziunile faţă de ecourile războiului în comunicările prezentate, punând accent pe situaţia social-istorică şi juridică a statului Republica Moldova, printre care: „Conjunctura şi realităţile declanşării conflictului din Transnistria”, „Rolul poliţiei în apărarea drepturilor şi libertăţilor în raioanele de est ale Republicii Moldova”, „Problema legalităţii forţelor pacificatoare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova”, „Separatismul transnistrean – sursă de ameninţare la adresa securităţii naţionale”, „Proiecte de reglementare a conflictului transnistrean: aspecte şi particularităţi”.
Studenţii au discutat un spectru larg de probleme şi aspecte care nu şi-au găsit răspunsurile şi până astăzi.
Aceştia au demonstrat că nu uită de faptele eroilor, a celora care nu şi-au cruţat viaţa, dar au luptat pentru unitatea şi integritatea noastră naţională.
În memoria ostaşilor căzuţi în războiul de pe Nistru s-a recitat şi o poezie, scrisă de studenta Cociorva Valentina, una dintre studentele Academiei.
La finalul conferinţei participanţii au ajuns la concluzia că ar fi necesară iniţierea unui proiect, care s-ar referi în exclusivitate la această problemă, deoarece cauza pentru care au luptat eroii să nu fie dată uitării.