Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională

Pe data de 21 martie 2013 Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, în colaborare cu Fundaţia „Hanns Seidel” (Germania), au organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: ,,Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal”.
La acest for ştiinţifico-practic au participat: Dorin Recean, ministrul afacerilor interne al Republica Moldova; E. S. Matthias Meyer, ambasador al RFG în Republica Moldova; reprezentanţi ai ambasadelor şi misiunilor diplomatice; distinşi savanţi, rectori şi personalităţi notorii din Germania, România, Rusia, Ucraina şi Azerbaidjan. De asemenea, au venit să expună rezultatele investigaţiilor reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, specialişti ai subdiviziunilor Ministerului de interne şi ai altor organe de drept, precum şi corpul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare”.
În cadrul lucrărilor conferinţei s-a constatat că deşi legislaţia Republicii Moldova reglementează în anumite limite aspectele ce vizează protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal, totuşi lipsa unui mecanism eficient de implementare practică a reglementărilor respective creează o serie de carenţe la acest capitol. Este vorba, în special, de protecţia martorilor şi victimelor diferitor categorii de infracţiuni, cărora statul nu le poate garanta de fiecare dată protecţia şi securitatea corespunzătoare datorită lipsei fondurilor financiare sau a altor imposibilităţilor de ordin logistic şi organizatorico-juridic.
Participanţii la conferinţă au sesizat că Republica Moldova se confruntă la momentul de faţă cu o problemă nerezolvată timp de două decenii – conflictul îngheţat din regiunea transnistreană, care reprezintă una dintre zonele off-shore prin intermediul căreia se săvârşesc acţiuni de contrabandă în proporţii considerabile şi se spală sume enorme de bani. Tot în această zonă cu regim anticonstituţional se încalcă permanent majoritatea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prin maltratări, acte de tortură, arestări şi condamnări ilegale, lobarea intereselor corporative ce se răsfrânge asupra securităţii economice şi energetice, cedarea obiectivelor de importanţă strategică unor structuri dubioase etc. Pe lângă aceste fărădelegi mai sunt constatate o serie de încălcări a drepturilor şi libertăţilor diferitor categorii de persoane implicate în procesul penal, cărora nu le este oferită posibilitatea de a avea un proces echitabil.
Prin urmare, evenimentul respectiv a avut menirea de a realiza un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe, de a evalua eforturile întreprinse de organele competente în vederea asigurării protecţiei şi securităţii tuturor categoriilor de participanţi la procesul penal. Totodată, această reuniune ştiinţifico-practică a oferit posibilitatea studierii comparative a standardelor legislative din diferite ţări ale Uniunii Europene.
În contextul celor menţionate, la 22 martie 2013 rectorii şi reprezentanţii diferitor instituţii de învăţământ superior din Germania, România, Rusia, Ucraina şi Azerbaidjan au avut o vizită de lucru în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, unde au fost familiarizaţi cu procesul de instruire şi cu baza tehnico-materială, inclusiv cu poligoanele şi laboratoarele Academiei. În unanimitate aceştia au confirmat eficienţa instituţiei pe care au vizitat-o şi buna pregătire a cadrelor atât pentru subdiviziunile poliţieneşti, cât şi pentru alte organe de drept. În acelaşi timp, ei au adus critici instituţiilor de învăţământ poliţienesc din unele ţări, în special din Estonia, care s-au dezis de curicula universitară bazată pe procesul de la Bologna şi au transformat instituţiile lor în centre de pregătire de scurtă durată a viitorilor poliţişti. Acestea din urmă nu corespund rigorilor necesare pentru pregătirea calitativă a specialiştilor profesionişti în domeniul combaterii criminalităţii şi asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Totodată, în cadrul acestei vizite a fost semnat protocolul de cooperare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Institutul de cercetări ştiinţifice al MAI al Federaţiei Ruse.