Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Refugiaţii – provocare pentru societatea contemporană”

Pe data de 17 septembrie 2015 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Refugiaţii – provocare pentru societatea contemporană”. La acest for ştiinţific au participat: Oleg Babin, viceministru al afacerilor interne, Ecaterina Silivestru, director-adjunct al Biroului Migraţie şi Azil, Simion Terzioglo, coordonator de proiect din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, cadrele ştiinţifico-didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI, precum şi reprezentanţi ai mediului academic din ţară.
Lucrările Conferinţei au fost axate pe abordarea problemelor cu care se confruntă azi refugiaţii ce părăsesc zonele de conflict. În acest context, au fost prezentate practicile ţărilor membre ale UE în privinţa azilului şi a integrării refugiaţilor în noile societăţi. De asemenea, s-au identificat anumite lacune existente în legislaţia naţională şi cea europeană în problema refugiaţilor. Totodată, participanţii au discutat şi problema dacă autorităţile Republicii Moldova ar putea face faţă unui eventual flux de refugiaţi în ţara noastră.
În concluzie, au fost identificate riscurile la care sunt expuşi refugiaţii şi ţările gazdă, fiind înaintate unele propuneri şi recomandări care ar favoriza diminuarea acestora.