Conferinţa ştiinţifică studenţească cu titlul: „Abordările ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciului”.

La data de 05 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM s-a desfășurat Conferința științifică studențească cu genericul: „Abordările ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciului”, organizată de Catedra „Drept Privat”.
În contextul aspiraţiilor actuale orientate spre dezvoltarea unui sistem economic durabil având la bază relaţiile de piaţă şi principiile unei concurenţe loiale, tot mai frecvent este resimţită şi tendinţa dezvoltării fenomenului criminalităţii, în sensul creării unor scheme frauduloase ce ar periclita în mod vădit existenţa unor relaţii economice dezvoltate, fapt indispensabil pentru afaceriştii lumii interlope. În aspect mai detaliat aceste fenomene sunt des întâlnite în cadrul activităţilor economice.
Sistemul Codului civil se bazează pe principiul general al repunerii victimei în situaţia în care era înainte de săvârşirea faptei (repararea în natură a prejudiciului).
Astfel, de principiu, despăgubirile au ca scop restabilirea status quo ante. Potrivit prevederilor art. 19 Cod civil al Republicii Moldova, „persoana lezată într-un drept al ei poate sau într-un interes recunoscut de lege poate cere repararea integrală a prejudiciului patrimonial sau nepatrimonial cauzat astfel”.
Totodată, au fost trasate şi obiectivele de bază a evenimentului, după cum urmează:

Analiza şi aprecierea impactului criminogen în contextul reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiuni;

Identificarea unui ansamblu eficient de mijloace aplicabile în cadrul determinării prejudiciilor aduse prin comiterea unor acte criminogene;

Determinarea cadrului normativ – aplicativ ce reglementează procesul recuperării prejudiciilor cauzate în urma acte infracţionale;

Stabilirea unor erori existente în legislaţia naţională. Aprecierea situaţiilor conturate în domeniul reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiuni, deducerea unor analize multilaterale atât a practicii naţionale cât şi a celei internaţionale.
Ţinem să menţionăm, că organizarea unor astfel de forumuri ştiinţifice constituie o practică salutabilă, ce informează şi consolidează spiritul de cunoaştere şi aprofundare a cunoştinţelor studenţilor instituţiei noastre în domeniul jurisprudenţei.