Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie „

La data de 03.05.2018, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie (Ediţia a VII-a)”, organizată de Catedra „Ştiinţe penale”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Gaudeamus”.
La acest for ştiinţific au participat cadrul profesoral-didactic al instituţiei, masteranzi, precum şi studenţii Facultăţii Drept şi Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică.
La deschiderea Conferinţei au venit cu un cuvânt de salut Dl Valentin Chiriţa – Prorector pentru studii şi management al calităţii, Dl Iurie Larii – Director al departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare.
Scopul evenimentului lansat a constat în depistarea lacunelor şi carenţelor legislaţiei penale, execuţional-penale şi ştiinţelor penale în general. O deosebită atenţie s-a acordat creşterii nivelului criminalităţii din contul unor infracţiuni specifice – infracţiuni informatice, infracţiuni contra familiei şi minorilor, infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei. S-a atras atenţia asupra celor mai stringente probleme cu care se confruntă societatea contemporană-traficul de persoane, intensificarea circulaţiei şi consumului de droguri etc. De asemenea au fost abordate tendinţele actuale de dezvoltare a sistemului penitenciar al Republicii Moldova.
Lucrările Conferinţei au fost divizate în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost audiate rapoartele în care au fost abordate aspecte generale ale cercetărilor ştiinţifice din domeniul ştiinţelor penale. În a doua parte a conferinţei, comunicările studenţilor au fost prezentate în trei ateliere de lucru pe domenii:
– Probleme actuale de drept penal;
– Concepte şi instituţii ale dreptului penal;
– Probleme actuale din domeniul dreptului execuţional-penal şi al criminologiei.