Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Garanţiile procesuale de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere”

La data de 8 decembrie 2016, în Sala de Conferinţă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Garanţiile procesuale de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere”.
Respectivul for a fost organizat de Catedra „Procedură penală şi Criminalistică” a Facultăţii Drept cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Lex”.
La Conferinţă au participat conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova, cadrul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii anului III şi IV (buget/taxă) a Facultăţii Drept, care au fost premiaţi cu certificate de participare la prezenta manifestaţie.
Luând în considerare că la etapa contemporană Republica Moldova păşeşte pe calea dezvoltării politice şi social-economice independente, aceasta, incontestabil, atrage după sine şi efectuarea unor modificări legislative inclusiv şi ale politicii procesual penale. În contextul acestor modificări, apare necesitatea abordării şi discutării problemelor privind aplicarea măsurilor procesuale de constrângere, în scopul contribuirii la completarea şi perfecţionarea normelor juridice ce reglementează domeniul respectiv.
Astfel, scopul întrunirii fiind discutarea problematicii ce vizează garanţiile procesuale de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere şi examinarea legislaţiei în domeniu în vederea elaborării unor concluzii şi propuneri concrete în privinţa perfecţionării mecanismului aplicării măsurilor procesuale de constrângere.