Conferința ştiinţifică studenţească cu genericul „Aspecte juridice ale evoluției Basarabiei în contextul evenimentelor din 1918”

La data de 27 martie 2023, Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a organizat sesiunea ştiinţifică studenţească cu genericul,,Aspecte juridice ale evoluției Basarabiei în contextul evenimentelor din 1918”, ediția a II-a.

Obiectivul propus al întrunirii a fost implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni şi semnificaţii ale evenimentului istoric produs cu 105 ani în urmă.

În acest context, aniversarea zilei de 27 martie 1918, reprezintă o înaltă datorie de conştiinţă civică şi un prilej oportun de a readuce în atenţia tinerei generaţii faptele ce au marcat definitoriu destinul nostru naţional.

Evenimentele din 1918 au fost o cauză supremă a întregului popor, a tuturor claselor sociale, a tuturor forţelor politice, şi au avut o largă şi solidă bază socială precum şi un puternic caracter democratic.

Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecţie unică şi o dovadă incontestabilă, cum din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux politic puternic şi bine orientat.

În același timp, participanţii s-au familiarizat cu competenţele necesare pentru o cultură democratică şi dezvoltarea relaţiilor interetnice.

La final studenţii au fost premiaţi cu diplome pentru aportul adus şi participare activă în cadrul sesiunii.

  1. https://www.moldpres.md/news/2023/03/29/23002530