Conferința științifică studențească „Asigurarea intelectuală, tehnico-tactică și metodologică a organelor de drept”

La data de 13 decembrie 2019 s-a desfășurat Conferința științifică studențească cu genericul: „Asigurarea intelectuală, tehnico-tactică și metodologică a organelor de drept”.
Măsura științifică a fost realizată de către angajaţii Catedrei „Procedură penală, Criminalistică și Securitate Informațională” a Facultăţii „Drept, Securitate civilă și ordine publică” a instituţiei.
Materialele conferinţei s-au axat pe mai multe subiecte în limitele tematicii abordate. Totodată participanţii au pus în discuție problematica persistentă în cadrul activității organelor de drept la compartimentul de referinţă, înaintând propuneri și recomandări de îmbunătățire a aspectelor cu caracter tehnico-tactic, metodologic și legal.