Conferinţa Ştiinţifică Studenţească

La data de 13.04.2016, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare”, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie (Ediţia a V-a)”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe penale”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Gaudeamus”.
La acest for ştiinţific au participat cadrul profesoral-didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare”, doctoranzi, masteranzi, precum şi studenţii Facultăţii Drept şi Facultăţii Securitate civilă şi Ordine Publică.
Scopul evenimentului desfăşurat a constat în depistarea lacunelor şi carenţelor legislaţiei penale, execuţional-penale şi ştiinţelor penale în general precum şi pentru promovarea spiritul de cercetător ştiinţific în fiecare student, masterand şi doctorand. O deosebită atenţie s-a acordat creşterii nivelului criminalităţii din contul unor infracţiuni specifice (infracţiuni informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor, infracţiuni contra familiei şi minorilor, infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei), necesităţii sporirii măsurilor de prevenire a infracţionalităţii de către organele de resort, ridicării nivelului de pregătire profesională a persoanelor împuternicite cu atribuţii speciale de investigare a criminalităţii, precum şi necesităţii perfecţionării în continuare a legislaţiei în vigoare.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat necesitatea implementării optimizărilor pretinse de realitatea socială şi orientarea activităţii tuturor organelor de drept într-un vector comun de ameliorare a situaţiei existente în domeniile vizate de cercetare.
La finalul întrunirii, participanţilor le-au fost înmânate certificate de participare ca mulţumire şi măsură de stimulare pentru atitudinea conştiincioasă şi sârguinţa depusă întru realizarea raportului ştiinţific prezentat.