Conferinţa Ştiinţifică Studenţească

La data de 28.04.2015, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare”, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Probleme actuale de drept penal, drept execuţional – penal şi criminologie (Ediţia a IV-a) ”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe penale”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Gaudeamus”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei ,,Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii „Ştiinţe poliţieneşti”.
Scopul evenimentului lansat a constat în depistarea lacunelor şi carenţelor legislaţiei penale, execuţional – penale şi ştiinţelor penale în general. O deosebită atenţie s-a acordat creşterii nivelului criminalităţii din contul unor infracţiuni specifice (infracţiuni informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor, infracţiuni contra minorilor, infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei), necesităţii sporirii măsurilor de prevenire a infracţionalităţii de către organele de resort, ridicării nivelului de pregătire profesională a persoanelor împuternicite cu atribuţii speciale de combatere a criminalităţii, precum şi necesităţii perfecţionării în continuare a legislaţiei în vigoare.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat necesitatea implementării optimizărilor pretinse de realitatea socială şi orientarea activităţii tuturor organelor de drept într-un vector comun de ameliorare a situaţiei existente în domeniile vizate de cercetare.