Conferinţa ştiinţifică: Rolul lui John Fitzgerald Kennedy în geopolitica mondială

Unele evenimente din filele istoriei, inclusiv cele legate de Statele Unite ale Americii, prezintă un interes deosebit pentru mediul academic și studenții Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în acest sens fiind desfășurate cu regularitate activități cu caracter ştiinţific prin prisma conferinţelor, simpozioanelor, meselor rotunde etc.
În acest context, la 21 noiembrie 2018 Academia ,,Ştefan cel Mare” a organizat Conferinţa ştiinţifică, „Rolul lui John Fitzgerald Kennedy în geopolitica mondială”, lucrările căreia s-au axat pe scoaterea în evidență și familiarizarea publicului cu personalitatea celui de-al 35-lea președinte american J.F. Kennedy, ca o notorietate, om politic și jurist, fiind evidenţiat și rolul strategic al acestuia în geopolitica perioadei de referinţă.
Acțiunea respectivă se înscrie în contextul împlinirii a 55 de ani de la tragicul eveniment din 22 noiembrie 1963 din or. Dallas, SUA. Prin urmare, reieşind din cele menţionate, începutul forului ştiinţific a fost precedat de vizionarea unei expoziții tematice organizată de colectivul instituţiei, consacrată președintelui american John F. Kennedy, în cadrul căreia a fost expusă presa timpului, prezentate secvențe foto şi video, precum și alte documente de valoare ce se referă la viața și activitatea acestuia. Expoziţia va dura o săptămână şi va fi deschisă pentru toţi cei interesaţi.
Lucrările forului ştiinţific au demarat cu un cuvânt de salut din partea Secretarului general de stat al MAI, dl Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, care a evidenţiat importanţa şi actualitatea abordării subiectului în cauză, evidenţiind faptul că J.F. Kennedy rămâne a fi un model al unui om politic și un lider incontestabil al națiunii americane care se bucură și azi de popularitate, precum şi alte particularităţi relevante legate de personalitatea şi activitatea multidimensională a acestuia din acea perioadă.
Multiple constatări privind activitatea şi rolul deosebit pe care la avut preşedintele Kennedy în politica internă şi externă, îndeosebi în construirea relaţiilor orientate spre menţinerea păcii la nivel global şi spre promovarea drepturilor omului, au fost reflectate în comunicările ştiinţifice ale corpului profesoral din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
În final, participanţii la conferinţă au sesizat că evenimentul la care au luat parte le-a oferit un schimb vast de informaţii şi cunoştinţe despre personalitatea lui J.F. Kennedy, despre implicările pe care acesta le-a avut în domeniul politicii, jurisprudenţei, schimburilor culturale şi educaţionale dintre SUA şi alte ţări. Nu a fost ocolită nici tragedia din 22 noiembrie 1963, în urma căreia preşedinte Kennedy s-a stins din viaţă, versiunile oficiale şi posibilele lacune admise de serviciile speciale care au favorizat asasinarea lui, precum şi alte aspecte importante legate de acest tragic eveniment.