Conferință științifică ,,Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică”

În perioada 23-26.05.2023, delegația Academiei „Ștefan cel Mare” în componența a trei reprezentanți: rectorul Dinu OSTAVCIUC, dr. în drept, conf. univ., comisar-șef; Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ.; RUSNAC Constantin, dr. în drept, conf. univ., comisar principal au participat la conferința științifică cu genericul ,,Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică” Ediția a IX-a, eveniment organizat cu sprijinul Asociației Internaționale de Politie – Regiunea 5, Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București și Corpului National de Politie – Consiliul Teritorial Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”. Gazda întrunirii s-a oferit a fi Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Romania.

Conferința a reunit personalități notorii din domeniul abordat, fiind constituită din următoarele secțiuni:

 1. Științe militare, informații și ordine publică
 2. Drept:
  1. Subsecțiunea Drept privat
  1. Subsecțiunea Drept public
 3. Managementul situațiilor de urgență
 4. Afaceri interne
 5. Științe Socio-umaniste și Limbi străine

În cadrul evenimentului științific s-a valorificat potențialul academic și științific al cadrelor didactice a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, fiind enunțate obiective generale și specifice.

Obiective generale:

 • Promovarea culturii științifice și de cercetare existente în Republica Moldova;
 • Schimbul de experiență în ceea ce privește tematica conferinței științifice;
 • Acumularea experienței în domeniul cercetării, prin prisma standardelor europene.

Obiective specifice:

 • Diseminarea bunelor practici privind examinarea cadavrului la locul descoperii sau la locul aflării acestuia;
 • Crearea legăturilor de cooperare în mediul academic și științific care ar oferi noi oportunități pe segmentul: proiecte de cercetare internaționale, proiecte educaționale, mobilitate academică, infrastructură instituțională etc.

Cu referire la ponderea lucrărilor științifice prezentate în cadrul conferinței, urmează de menționat că articolul elaborat de autorii D. Ostavciuc și C. Rusnac cu genericul „Coliziuni și lacune procesuale penale și criminalistice privind examinarea cadavrului conform legislației Republicii Moldova” a fost desemnat pentru a fi redat în plenul conferinței științifice internaționale, generând interes sporit și multiple dezbateri.

Articolul elaborat de R. Cojocaru cu titlul „Infracțiunea de separatism în legislația penală a Republicii Moldova – premisele incriminării și caracterizarea elementelor constitutive” a fost citit în secțiunea respectivă – Drept Public.

Elaborările prezentate de delegații noștri au fost apreciate ca unele de valoare, servind exemplu potrivit de urmat în ceea ce privește elaborarea unui studiu științific.

Totodată, conferința a fost un prilej oportun pentru inițierea discuțiilor în format bilateral, cu Comandatul (Rectorul) Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, colonel Claudiu Ștefan CHINDRIȘ și prorectorul aceleiași instituții, chestor de poliție, conf. univ., dr. Cătălin ANDRUȘ, referitor la perspectivele și așteptările de dezvoltare multiaspectuală, pe termen scurt și mediu, printre care:

 • Explorarea în parteneriat a fondurilor europene de investiție, analiza algoritmului de aplicare și oportunitățile de atragere a proiectelor europene;
 • Dezvoltarea mobilității academică realizată atât în raport cu studenții cât și cu cadrele didactice, începând cu anul universitar 2023-2024;
 • Aplicarea la Programele de instruire ale Colegiului Național de Poliție din România pe domeniul Securității în regiune, materializat prin formarea formatorilor și schimbul de experiență pe domeniul securității frontierei de stat, inclusiv, integrarea programelor vizate în procesul de studii al Academiei „Ștefan cel Mare”;
 • Aderarea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI la Colegiul European de Securitate.

Prin urmare, este important de menționat că delegația Academiei a materializat oportunitățile ivite în realizarea scopului propus. În același sens, a pus temelia unor noi perspective de colaborare care vor avea un impact marțial asupra dezvoltării instituționale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și a întregului sistem polițienesc din Republica Moldova.