Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională: Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice (ediţia a II-a)

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, la data de 08.12.2022 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională: „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice” (în regim mixt).

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova, România şi Polonia.

Forul ştiinţific a demarat cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., conf. univ., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Iurie ODAGIU, dr., conf. univ., prim-prorector pentru studii şi management al calităţii, şi Veaceslav URSU, dr., conf. univ., decan al Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost prezentate o serie de rapoarte ştiinţifice cu referire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi la importanţa respectării lor în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice. În a doua parte, comunicările au fost prezentate în cadrul a trei secţiuni tematice:

  1. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  2. Rolul poliţiei şi a altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice;
  3. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi combatere a   criminalităţii.

Forul ştiinţific a avut drept scop oferirea unor oportunităţi participanţilor de a discuta problemele legate de evoluția, provocările şi tendinţele la nivel național și european în domeniul promovării și protecției drepturilor omului în contextul asigurării ordinii şi securităţii publice.

Una din ideile principale promovate în cadrul lucrărilor conferinţei a constat în faptul că responsabilii cu aplicarea legilor trebuie să respecte în mod real şi efectiv, în toate împrejurările, normele de conduită, aceasta fiind condiţia indispensabilă a existenţei unui sistem juridic bine conceput, acceptat de populaţie şi având un caracter uman. Totodată, interacţiunea şi cooperarea dintre societatea civilă şi poliţie are ca fundament şi este privită din perspectiva prevederilor stipulate în actele internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.  Din acest punct de vedere, de modul în care poliţia cunoaşte, aplică şi respectă drepturile omului în executarea atribuţiilor sale depinde şi percepţia publică în ceea ce o priveşte. 

La finalul conferinţei au fost scoase în evidenţă un şir de concluzii şi recomandări de perfecţionare a cadrului legal şi de eficientizare a activităţii subdiviziunilor MAI şi a altor organe de drept în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice.

Rapoartele prezentate de către participanţi în cadrul evenimentului urmează a fi publicate într-o culegere de Materiale științifice ale conferinţei.