Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională „Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a

La data de 18 mai 2023, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public”, a organizat Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a” (în regim de videoconferinţă).

La acest for ştiinţific de nivel internaţional ne-au onorat cu prezenţa distinşi savanţi şi personalităţi notorii, reprezentanţi ai mediului academic, experţi şi practicieni din ţară şi de peste hotare, specialişti ai subdiviziunilor MAI şi ai altor organe de drept, precum şi cadrele ştiinţifico-didactic ale Academiei „Ştefan cel Mare”.

În cadrul lucrărilor conferinţei s-a constatat că, drept urmare a proceselor social-economice, politice şi demografice, criminalitatea manifestă, la etapa actuală, o continuă expansiune atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial. Pe lângă aceasta, se mai atestă intensificarea stării criminogene, apariţia şi diversificarea noilor fenomene infracţionale, în deosebi cele din mediul online, determinate în mod esenţial de ignorarea sistemului de valori general-umane apărate de lege. Societatea noastră se confruntă cu toată amploarea spectrului infracţional de dimensiune transnaţională, în care se înscrie: traficul de fiinţe umane, migraţiunea ilegală, contrabanda cu bunuri patrimoniale, valori culturale, droguri, armament, ţigări etc. În acelaşi timp, naşterea şi amplificarea acestor fenomene criminale este cauzată de deschiderea tot mai pronunţată a societăţii şi de globalizarea accelerată.

O condiţie importantă a succesului în contracararea criminalităţii şi îmbunătăţirii stării de fapt existente depinde, în egală măsură, de cunoaşterea profundă şi multilaterală a fenomenului respectiv. Relevarea corectă a factorilor care generează noile forme şi manifestări ale acestui fenomen oferă posibilitatea unor previziuni ştiinţifice şi, drept urmare, modelarea şi realizarea activităţilor oportune de prevenire şi combatere a flagelului respectiv.

Totodată, evenimentul a avut drept scop realizarea unui schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe, precum şi evaluarea eforturilor întreprinse de organele de drept ale statelor participante în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului criminalităţii. În acest sens, astfel de reuniuni cu caracter ştiinţifico-practic oferă posibilitatea studierii comparative a standardelor legislative şi a planurilor de acţiune din diferite ţări în domeniul contracarării eficiente a infracţionalităţii.

(link aferent programei conferinţei: link)