Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Rolul ştiinţei în asigurarea securităţii naţionale şi a activităţii anticrimă”

La 21 decembrie 2021 a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Rolul ştiinţei în asigurarea securităţii naţionale şi a activităţii anticrimă” (în regim de videoconferinţă), organizată de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi Institutul Dunărean al UN AMO (Ismail, Ucraina).

Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova, România, Ucraina şi Federaţia Rusă.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea domnilor Valeriu BUJOR, dr., prof. univ., rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Iurie LARII, dr., prof. univ., prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Andrei IAVORSCHI, director al Inspectoratului Naţional de Probaţiune al RM.

Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în format de discursuri şi discuţii plenare bazate pe cercetări teoretice şi empirice, având următoarea tematică:

– relaţia dintre ştiinţă, tehnologie şi inovare întru diminuarea criminalităţii;

– locul şi rolul criminologiei în prevenirea criminalităţii;

– abordări globale privind crizele începutului de mileniu şi impactul asupra securităţii;

– fundamentarea ştiinţifică a securităţii persoanei ca dimensiune a securităţii naţionale.

La generalizarea rezultatelor conferinţei s-a exprimat speranţa că concluziile şi propunerile înaintate vor contribui la dezvoltarea sistemului de cercetare în domeniile axate pe asigurarea securităţii naţionale, având ca finalitate şi intensificarea luptei împotriva fenomenului infracţional.