Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA”, ediţia a II-a

La 24 martie 2023 a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Omul, criminologia, ştiinţa”, dedicată aniversării a 40 de ani de activitate pe făgaşul învăţământului şi ştiinţei şi 65 de ani de viaţă a criminologului Valeriu Bujor.

Evenimentul a fost organizat de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice şi Universitatea Americană din Moldova.

Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova, România, şi Ucraina.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea organizatorilor, oficialităţilor şi partenerilor.

Cu prilejul aniversării a 40 de ani de fidelitate tărâmului pedagogic şi în semn de înaltă apreciere a perseverenței în nobila calitate de timonier al ştiinţei criminologice, precum şi cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la naştere, comisarului-şef în rezervă BUJOR Valeriu Gheorghe dr., prof. univ., Rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată i-a fost conferită Crucea „Pentru Merit” a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne clasa II și decernată DIPLOMA DE EXCELENŢĂ a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în format de discursuri şi discuţii plenare bazate pe cercetări teoretice şi empirice care ţin de noi abordări ştiinţifice asupra criminalităţii şi prevenirii acesteia sub următoarele aspecte:

– factorii, trăsăturile, urmările şi prevenirea criminalităţii;

– cercetarea ştiinţifică, învăţământul de specialitate şi practica prevenirii criminalităţii;

– criminalistica, investigarea, urmărirea penală şi prevenirea represivă sau nerepresivă a criminalităţii;

– politici şi strategii vizând criminalitatea;

– normele penale, administrative, civile, constituţionale şi aplicarea acestora în vederea prevenirii nerepresive sau represive a criminalităţii.

La finalul conferinţei a fost exprimată speranţa că concluziile şi propunerile înaintate vor contribui la dezvoltarea sistemului de cercetare în domeniile axate pe criminologie, având ca finalitate şi intensificarea luptei împotriva fenomenului infracţional.